POČET STRAVNÝCH DNŮ NA MĚSÍC ČERVEN 2023

Platbu na měsíc červen 2023, uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. V měsíci červnu je 22 stravných dní. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentu "Ke stažení"  - "Řád školní jídelny".