Informace o stravování

Přečtěte si prosím důležité informace o stravování.

Strava vydávaná do jídlonosičů a jednorázových obalů je určena k okamžité spotřebě, nelze jí uchovávat. Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.Při nepřítomnosti si strávník stravu odhlašuje i přihlašuje den předem do 12:30 hod. mailem stravne@sjsvornost.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 541 212 868.
Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jednorázového obalu se poskytuje strava pro žáka za cenu potravin pouze v 1. den nemoci, kdy se strávník odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb).  Z bezpečnostních a hygienických důvodů jiný způsob odběru teplých jídel nedoporučujeme. Obědy do jednorázových obalů se vydávají ve školní kuchyni (v okénku) v době od 10:30 – 12:00 hodin. Pokud mají rodiče zájem odebírat pro dítě stravu i další dny nemoci, musí za tyto dny uhradit plnou cenu oběda (včetně ostatních nákladů).
 

Platby stravného:

Děti 3 až 6 let za 1 oběd 33,- Kč a za 1 svačinku: 11,-Kč
Žáci 7 až 10 let za 1 oběd: 35,- Kč
Žáci 11 až 14 let za 1 oběd: 36,- Kč
Žáci 15 a více let za 1 oběd: 38,- Kč

Zaměstnanci ZŠ stravující se v jídelně za 1 oběd: 76,- Kč
Dětské skupiny vývoz za 1 oběd 67,- Kč a za 1 svačinku: 25,- Kč
Zaměstnance ZŠ a MŠ vývoz za 1 oběd: 72,- Kč

Cizí strávníci výdej přes výdejové okno ŠJ do jídlonosiče za 1 oběd: 80,- Kč
Cizí strávníci výdej přes výdejové okno ŠJ zatavené za 1 oběd: 90,- Kč

Cizí strávníci výdej v komunitním centru Žabka za 1 oběd: 78,- Kč
Cizí strávníci rozvoz do domácností za 1 oběd: 110,- Kč

 

Platnost od 1. 6. 2023