POČET STRAVNÝCH DNŮ NA MĚSÍC KVĚTEN 2022

Platbu na měsíc KVĚTEN 2022, splatnou do 25. dubna  uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. V měsíci květnu je 22 stravných dní. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentu "Ke stažení"  - "Řád školní jídelny".