POČET STRAVNÝCH DNŮ NA MĚSÍC LEDEN 2024

Platbu na měsíc leden 2024, uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. V měsíci lednu je 21 stravných dní. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentu "Ke stažení"  - "Řád školní jídelny".