POČET STRAVNÝCH DNŮ NA MĚSÍC PROSINEC 2022

Platbu na měsíc prosinec 2022, uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. V měsíci prosinci je 16 stravných dní. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentu "Ke stažení"  - "Řád školní jídelny".