POČET STRAVNÝCH DNŮ NA MĚSÍC ŘÍJEN 2022

Platbu na měsíc říjen 2022, uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. V měsíci říjnu je 20 stravných dní. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentu "Ke stažení"  - "Řád školní jídelny".