POČET STRAVNÝCH DNŮ NA MĚSÍC SRPEN 2022

Platbu na měsíc SRPEN 2022, uhraďte na číslo účtu: 208 506 369/0600. Při platbách uvádějte prosím VS strávníka. V měsíci srpnu je 20 stravných dní. Částku za jednotlivé kategorie najdete v dokumentu "Ke stažení"  - "Řád školní jídelny".