Upozornění na změnu ceny stravného.

Vážení strávníci, neúměrné zdražování potravin nás donutilo přistoupit k velice nepopulárnímu kroku a dochází k navyšování cen stravného. Navyšujeme pouze cenu potravin.

Od 1.6.2022 se zvyšuje cena stravného následovně:

Děti 3 až 6 let za 1 oběd 33,- Kč a za 1 svačinku 11,-Kč
Žáci 7 až 10 let za 1 oběd 35,- Kč
Žáci 11 až 14 let za 1 oběd 36,- Kč
Žáci 15 a více let za 1 oběd 38,- Kč

Zaměstnanci ZŠ stravující se v jídelně za 1 oběd 71,- Kč
Dětské skupiny vývoz za 1 oběd 62,- Kč a za 1 svačinku 21,- Kč
Zaměstnance ZŠ a MŠ vývoz za 1 oběd 67,- Kč

Cizí strávníci výdej přes výdejové okno ŠJ do jídlonosiče za 1 oběd 75,- Kč
Cizí strávníci výdej přes výdejové okno ŠJ zatavené za 1 oběd 85,- Kč
Cizí strávníci rozvoz do domácností za 1 oběd 100,- Kč

Doufám, že se cena ustálí a zdražování potravin do budoucna nebude pokračovat.

 Bc. Marta Mandincová
Ředitelka ŠJ nám. Svornosti 7, p.o.